IMG-LOGO

FAQ

เกี่ยวกับเครื่อง Innowaste

1. วัสดุแปลกปลอมที่ไม่ใช่เศษอาหารซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกลไกการทำงานของเครื่อง เช่น ช้อน-ส้อม หิน ถุงพลาสติก ฝาขวดพลาสติก เศษโลหะต่างๆ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
2. เศษอาหารที่มีความแข็งมากหรือมีขนาดใหญ่เกิน 6 นิ้ว เช่น กระดูกขาหมู กระดูกซี่โครงวัว ซี่โครงไก่ทั้งตัว เปลือกหอยแครง
3. ไม่ควรวางเครื่องในที่โล่งแจ้ง ที่สัมผัสแดดจัด หรือน้ำฝนโดยตรง หรือใกล้สารเคมี
4. ไม่วางเครื่องใกล้ความร้อนจัด ใกล้แหล่งวัตถุไวไฟ หรือประกายไฟ

1. ขยะเศษอาหารต่างๆ โดยไม่ต้องแยกน้ำออก
2. กระดูกและซี่โครงชิ้นเล็กสัตว์ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว (ประมาณกระดูกน่องไก่)
3. เปลือกไข่ และ เปลือกสัตว์ชนิดบาง เช่น กระดองปู หอยลาย หอยแมลงภู่
4. เศษใบไม้
5. กระดาษทิชชู่

1. กระดูกหรือซี่โครงขนาดใหญ่เกิน 6 นิ้ว เช่น กระดูกขาหมู กระดูกซี่โครงวัว ซี่โครงไก่ทั้งตัว
2. เปลือกสัตว์ที่มีความแข็งมาก เช่น หอยแครง หอยนางรม

เครื่องกำจัดและแปรรูปขยะเศษอาหาร Inno Waste ให้คุณสามารถจัดการขยะเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์ได้ง่ายๆ เพียงเทขยะเศษอาหารโดยไม่ต้องแยกน้ำหรือเศษอาหารที่มีความแข็งออกก่อนให้ยุ่งยาก แล้วกดปุ่ม เริ่มทำงาน (Start)หลังจากนั้นเครื่องจะทำงานอัตโนมัติ ภายใน 60-120 นาที ขยะเศษอาหารจะแปรรูปกลายเป็นดินคุณภาพดี

ประสิทธิภาพการกำจัดขยะ และ คุณภาพดิน

มั่นใจได้ Inno Waste ได้รับการรับรองรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ Social Innovation ประจำปี 2017 และผ่านการตรวจสอบคุณภาพดินที่ได้จากเครื่อง Inno Waste ว่ามีคุณภาพดีได้มาตรฐาน (NPK) และมีค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง (PH) และการอัตราดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ (Growth rates) ได้มาตราฐานในการปลูกพืช และค่าเฉลี่ย (ผลการทดสอบจากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครื่อง Inno Waste รุ่น Business สามารถกำจัดขยะเศษอาหารได้ 80 กก. / วัน (ทำงานต่อเนื่อง 16 ชม.) เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน / ร้านอาหาร / โรงแรม /โรงเรียน / ชุมชน
เครื่อง Inno Waste รุ่น Household สามารถกำจัดขยะเศษอาหารได้ 12 กก. / วัน (ทำงานต่อเนื่อง 6 ชม.) เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน

ดินที่ได้จากเครื่อง Inno Waste มีน้ำหนักไม่เกิน 30 % ของปริมาณก่อนย่อยสลาย

การสั่งซื้อและการชำระเงิน

การรับประกันสินค้าและการบริการ

รับประกันมอเตอร์ 1 ปี

การลงทะเบียนและจัดการบัญชีผู้ใช้

การเช่าเครื่อง

ติดต่อ ฝ่ายบริการ